Social Responsibility

14/05/2016

Năm 2014, ủng hộ Quỹ "Vì Trường Sa thân yêu - Vì Tuyến đầu Tổ quốc"

 

Năm 2010, đóng góp giúp đồng bào miền Trung bị bão lũ: