• Công ty TNHH SXTM
    Vạn Đạt

Trách nhiệm xã hội

Năm 2014, ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu – Vì Tuyến đầu Tổ quốc”

Năm 2010, đóng góp giúp đồng bào miền Trung bị bão lũ